Realizacja - Restauracja PoByku w Warszawie

Schody, podesty, stoliki, krzesła, szafki, przesłony - wszsytkie ze stali malowanej proszkowo.